Hizmetlerimiz

Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

 • Eğitim Teknolojileri Desteği
 • eÖğrenme Ortamı Geliştirme ve Uygulama Hizmeti
 • eÖğrenme İçeriği Geliştirme ve Sunma Hizmeti
 • eÖğrenme Danışmanlık Hizmetleri

MakroTasarım

 • Strateji ve Yapıların Geliştirilmesi
  • Tanımlama: Gereksinimlerin Belirlenmesi
  • Hedeflerin Tanımlanması
  • Sistem ve Altyapının İnşa Edilmesi

MikroTasarım

 • Öğretim Stratejisi ve Derslerin Geliştirilmesi
  • Hedeflerin/öğrenme çıktılarının ve yeterliliklerin belirlenmesi.
  • Öğretim Tasarımı stratejisine karar verilmesi
  • İçeriğin Temini
  • Değerlendirmenin Belirlenmesi
  • Geliştirme ve Üretim
  • Sistem Aktarımı ve Dağıtım