UFND

Temel Dersler Programı

Yaşar Üniversitesi evrensel bilim değerleriyle elde edilen araştırma ve analizlerle dayanarak öğrenme olanaklarını en uygun biçimde öğrencilerine ulaştırmak ve bilimsel bilginin yanında kurumsal kimlik değerlerini öğretim programlarına yansıtmak adına bir takım dersleri “Temel Dersler Programı” altında sunmaktadır.

Kurumsal Temel Dersler (UFND)

UFND 1010 Davranış Bilimleri
UFND 1110 Anlam ve Göstergebilim
UFND 1120 Semiology and Semantics
UFND 1410 Felsefe Mantık
UFND 1420 Philosophy-Logic
UFND 2010 Araştırma Kültürü
UFND 2020 Research Culture
UFND 3010 Tasarım Kültürü
UFND 3020 Design Culture
UFND 4010 Estetik Kültürü
UFND 4020 Aesthetic Culture
UFND 5010 Etik Kültürü
UFND 5020 Ethic Culture
UFND 6010 Proje Kültürü
UFND 6020 Project Culture
UFND 6110 Girişimcilik ve İş planlaması
UFND 6120 Entrepreneurship and Business Planning
UFND 6210 Sürdürülebilirlik
UFND 6220 Sustainability
UFND 7010 Sosyal Sorumluluk
UFND 7020 Social Responsibility

Öğrencilerimiz için her dönem aldıkları UFND dersi sayısı öğrencilerimizin bu dersteki başarısını doğrudan etkilemektedir. Öğrencilerimiz için ideal olan her dönem bir UFND dersi almalarıdır.

UFND derslerinin sunumu ve sınavların gerçekleştirilmesi, Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ders materyalleri kullanılarak, Sakai Öğrenme Ortamı (https://sakai.yasar.edu.tr) aracılığı ile çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Öğrenciler bu portala bilgi işlemden alınan YASARID’lerini kullanarak girip derslere ulaşabilirler.

UFND derslerinde Sosyal Sorumluluk ve Teknoloji Girişimcilik dersleri dışında konular modüller yardımıyla işlenir ve modüller 7 gün 24 saat öğrencilerin erişimine açıktır. Öğrenciler dersten not alabilmek için, “Ders Tanıtım”ında belirtilmiş son tarihe kadar portal (https://sakai.yasar.edu.tr) dahilinde her module ait belirli etkinlikleri gerçekleştirmeli ve etkinliklerin tümü tamamladıktan sonra aktif olacak olan final sınavına katılmalıdır.

Derse Kayıtlanma

Öğrencilerimiz, UFND derslerine ve YÖK zorunlu derslerine dönem başında üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır. Bu derslere Öğrenci Bilgi Sistemi (http://obs.yasar.edu.tr) aracılığı ile kayıt olunur.

Ders kayıtlanma ile ilgili olarak Öğrenci İşlerinin onayı olmadan sisteme erişemezsiniz.Sisteme giriş yaptıktan sonra dönem için kayıtlı olduğunuz dersler üst menüde yer alan sekmelerde listelenmektedir. Sisteme erişim öğrenci işlerinden gelen bilgiler doğrultusunda sağlandığından ders kaydınızla ilgili olarak bir eksiklik ya da hata olabileceğinden Bölümünüze ve Öğrenci İşleri ile irtibata geçiniz.

Derslere Ne Zaman Erişilir?

Çevrimiçi UFND dersleri ve YÖK zorunlu dersleri “Ders Ekleme ve Bırakma” sonrası, Sakai Öğrenme Ortamında (https://sakai.yasar.edu.tr) erişilebilir olmaktadır.

Nasıl Başlamalıyım?

Çevrimiçi UFND ve YÖK zorunlu dersleri ve sınavları Sakai Öğrenme Ortamı (https://sakai.yasar.edu.tr) aracılığı ile sunulmaktadır. Bu portalda derslerinizde sizden beklenenleri yapabilmeniz için öncelikle sistemi kullanmayı öğrenmelisiniz. Bu nedenle; ilk olarak “Tanıtım ve Destek Dökümanları” nı okuyunuz. Bu dökümanlarda sisteme nasıl gireceğiniz, sistemi kullanarak derslerinizi nasıl alacağınız anlatılmaktadır.

Çevrimiçi derslerinin işleyişi yüz yüze derslerin işleyişinden farklıdır. Portala YASARID’nizi kullanarak girdiğinizde, derslerinin işleyişi ve ders hakkındaki tüm bilgiler için öncelikle “Ders Tanıtımı” başlığını okumalısınız. Burada nasıl not alacağınız, ders içerikleri, etkinlik ve final sınavı için son tarihler yer almaktadır.

Destek

Sakai Öğrenme Ortamı (https://sakai.yasar.edu.tr), Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (https://odl.yasar.edu.tr) tarafından yönetilmektedir. Derslerin içeriği, sistem kullanımı ve Sakai Öğrenme Ortamı ( https://sakai.yasar.edu.tr ), konusunda destek için öğrecilerimiz Yeni Bina 4. Kat’ta yer alan Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezine yada Sakai Öğrenme Ortamı (https://sakai.yasar.edu.tr) üzerinden “Çevrimiçi Destek”e başvurabilir.